รวมเว็บไซต์เรียนออนไลน์ฟรี เน้นวิชาธุรกิจ อยู่ที่ไหนก็เรียนได้

? DIP SME Academy :
https://dip-sme-academy.com/

? DBD Academy :
http://dbdacademy.dbd.go.th/

? E-Academy by DITP :
https://e-academy.ditp.go.th/

? SET e-Learning :
https://elearning.set.or.th/

? Thai MOOC :
https://thaimooc.org/

? Space by Chula :
https://space.cbs.chula.ac.th/

? Thailand Cyber University :
https://www.thaicyberu.go.th/

? Open Learn :
https://www.open.edu/openlearn/money-management

? AI Business School :
https://aischool.microsoft.com/en-us/business/

? Google Digital Garage :
https://learndigital.withgoogle.com/digitalgarage

 

ขอบคุณที่มา https://www.facebook.com/powersmethai/posts/2800134436730110

Facebook Comments