โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สามารถติดทางอากาศ (airborne) ตามที่ประเทศจีนประกาศใช่หรือไม่

คำถาม

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สามารถติดทางอากาศ (airborne) ตามที่ประเทศจีนประกาศใช่หรือไม่

คำตอบ ปัจจุบันการแพร่เชื้อยังไม่มีหลักฐานที่หนักแน่นว่าเป็นแบบ airborne การติดต่อทางอากาศที่เป็นข่าว เป็นการแพร่ที่เรียกว่าเป็น aerosol คือการได้รับเชื้อผ่านละอองฝอยที่ฟุ้งแบบเครื่องพ่นยาขยายหลอดลม การติดต่อหลักยังเป็นการอยู่ใกล้ชิด ไอจามรดกัน หรือมือไปสัมผัสพื้นผิวที่ปนเปื้อนเชื้อแล้วนำมาสู่ร่างกายผ่านการขยี้ตา แคะจมูกหรือปากที่เป็นเนื้อเยื่ออ่อน (Mucosa)

Cr. กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

Facebook Comments