วิธีการป้องกันไวรัสโคโรนา(covid-19)ที่ถูกต้องทำอย่างไร?

คำถาม

วิธีการป้องกันไวรัสโคโรนา(covid-19)ที่ถูกต้องทำอย่างไร?

คำตอบ ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ให้สะอาด หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้าเพราะอาจติดเชื้อเข้าไปในระบบทางเดินหายใจได้ และหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย

ข้อมูล : นพ.นรชัย ชาญฐิติเวช
อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจและภาวะวิกฤติโรคระบบการหายใจ คลินิกอายุรกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพ
https://www.bangkokhospital.com/th/disease-treatment/10-questions-to-unlock-the-truth-about-the-corona-virus

Facebook Comments