ปริญญาโทมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไม่ต้องเข้าห้องเรียนก็ได้

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมมือกับ SkillLane เปิดตัวโครงการ TUXSA หรือหลักสูตรปริญญาโทออนไลน์ 100% เรียนโทได้จากทุกที่ทุกเวลา ออกแบบเพื่อคนทำงานและผู้ประกอบการโดยเฉพาะ เน้นทักษะที่กำลังมาแรงในอนาคต โดยตอนนี้เปิดอยู่ 2 หลักสูตร ได้แก่

1. ปริญญาโทบริหารธุรกิจสาขานวัตกรรมทางธุรกิจ (M.B.A. Business Innovation) เนื้อหาเข้มข้นเพื่อนักบริหารธุรกิจยุคใหม่ พัฒนาทักษะผู้นำและการจัดการนวัตกรรม

2. ปริญญาโท Data Science for Digital Business Transformation (M.S. Digital Business Transformation) เรียนรู้วิธีนำข้อมูลมาสร้างความได้เปรียบให้กับธุรกิจและองค์กรในยุคดิจิทัล

นอกจาก 2 หลักสูตรที่เริ่มเปิดสอน เร็ว ๆ นี้ก็จะมีปริญญาโทสาขาวิชา Applied AI เพิ่มเข้ามาด้วย ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนแบบเก็บหน่วยกิตหรือไม่เก็บหน่วยกิตก็ได้ โดยค่าเรียนแบบไม่เก็บหน่วยกิตจะอยู่ที่ 1,500 บาท ส่วนค่าเรียนแบบเก็บหน่วยกิตจะอยู่ที่ 4,500 บาท/1.5 หน่วยกิต ค่าใช้จ่ายรวมประมาณ 148,000 บาทตลอดหลักสูตร

รายละเอียดได้ที่นี่เลยครับ >> https://www.skilllane.com/academic/tuxsa

ขอบคุณที่มา https://www.facebook.com/powersmethai/photos/a.1125773347499569/2446376832105874/?type=3&theater

Facebook Comments