กระทรวงพลังงาน ออกมาตราการช่วยลดค่าไฟ จากผลกระทบของโควิด-19

ผู้ใช้มิเตอร์ไฟฟ้า ไม่เกิน 5แอมป์ ใช้ไฟฟ้าฟรี 150 หน่วย

ผู้ใช้ไฟฟ้า เกิน 5 แอมป์

1.ใช้ไฟ้เพิ่มจากเดือน ก.พ. 63 ไม่เกิน 800 หน่วย >> ส่วนต่างใช้ฟรี

ตัวอย่าง

เดือน ก.พ.63 ใช้ไฟฟ้า 300 หน่วย

เดือน มี.ค.63 ใช้ไฟฟ้า 700 หน่วย

ส่วนต่าง 400 หน่วย ไม่คิดค่าไฟฟ้า

2.ใช้ไฟ้เพิ่มจากเดือน ก.พ. 63 ตั้งแต่ 801 – 3,000 หน่วย >> ส่วนต่างได้ลด 50%

ตัวอย่าง

เดือน ก.พ.63 ใช้ไฟฟ้า 1,000 หน่วย

เดือน มี.ค.63 ใช้ไฟฟ้า 2,000 หน่วย

ส่วนต่าง 1,000 หน่วย ลด 50%

(คิดค่าไฟฟ้าเพิ่มจากเดือน ก.พ. 63 จำนวน 500 หน่วย)

3.ใช้ไฟ้เพิ่มจากเดือน ก.พ. 63 ตั้งแต่ 3,001 หน่วย ขึ้นไป >> ส่วนต่างได้ลด 30%

ตัวอย่าง

เดือน ก.พ.63 ใช้ไฟฟ้า 4,000 หน่วย

เดือน มี.ค.63 ใช้ไฟฟ้า 8,000 หน่วย

ส่วนต่าง 4,000 หน่วย ลด 30%

(คิดค่าไฟฟ้าเพิ่มจากเดือน ก.พ. 63 จำนวน 2,800 หน่วย)

Facebook Comments