มีเพศสัมพันธ์กับชาวจีน จะมีโอกาสติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือไม่

คำถาม

มีเพศสัมพันธ์กับชาวจีน จะมีโอกาสติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือไม่

คำตอบ ในปัจจุบันยังไม่มีรายงานการติดเชื้อผ่านทางการมีเพศสัมพันธ์ โอกาสการติดเชื้อจะเกิดจากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยมากกว่า

Cr. กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

Facebook Comments